Samé zlé správy pre zlodejov textu §


  • Skopírovaním textu alebo časti textu z akejkoľvek stránky tohto webu a jeho umiestnením na iný web porušíte práva firmy Ing.Miloš Machálik ako aj práva ďalších osôb zúčastnených na tvorbe obsahu pre tento web.
  • Konkrétne porušíte Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
  • Súdnou cestou budeme vyžadovať nápravu a náhradu škody, ak nebudete ochotní vykonať adekvátnu nápravu cestou mimosúdnou.

Odhalíme každú krádež nášho textu a budeme konať


Pravidelne monitorujeme a veľmi dôkladne vyhľadávame webové stránky, ktoré ponúkajú obdobný tovar ako naša firma. Každú krádež nášho textu odhalíme skôr než by ste si mohli myslieť.

Autorské právo nechráni samotné informácie a myšlienky; chráni však už konkrétne vyjadrenie týchto myšlienok a informácií vo vnímateľnej podobe. Chráni teda každý vnímateľný výtvor alebo výber a usporiadanie informácii, ktorý je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.

Symbol © s následným uvedením roku a mena autora má len informatívny význam – dielo/webová stránka je plne chránená aj keď to na nej nie je nijako uvedené.

Text každej stránky máme vytlačený a zapečatený v obálke, ktorá prešla poštou, a teda obsahuje pečiatku s dátumom. Toto je relevantný a väčšinou úplne dostačujúci dôkaz, na základe ktorého súd rýchlo rozhodne v náš prospech.

Sú aj iné spôsoby, ktorými sa dá identifikovať pôvodný dátum a miesto vzniku textu stránky, ktoré použijeme, ak to bude treba. Rovnako existuje spôsob, ktorým sa štylistickou analýzou sporného textu v porovnaní s inými textami dá jednoznačne identifikovať, ktorému webu text pôvodne patrí. Táto metóda ešte viac predraží súdne náklady, ktoré budete musieť súdu uhradiť.

Pri neochote o nápravu veci urobíme tiež:


  • Budeme kontaktovať firmu, ktorá poskytuje hosting (fyzické miesto na webovom serveri) pre web, na ktorom sú nezákonne umiestnené naše texty, a budeme žiadať, aby konkrétne stránky s ukradnutým obsahom zo servera zmazali, čo hostingová firma aj urobí, pretože inak by sa podieľala na porušovaní zákona.
  • Web, na ktorom sú nezákonne umiestnené naše texty nahlásime spoločnosti Google Inc., ktorá vlastní vyhľadávač Google. Tá zlodejské weby trestá tým, že ich vyradí z výsledkov vyhľadávania. Takýto web sa potom už cez Google nedá nájsť. Spoločnosť Google chce, aby výsledky vyhľadávania, ktoré ich vyhľadávač poskytuje boli čo najkvalitnešie a v súlade s právom. Plagiátorské weby porušujú práva a zákony a do výsledkov vyhľadávania vnášajú rušivý duplicitný obsah.

Ak nemáte čas a schopnosti na vytvorenie vlastných textov


  • Použite texty a obrázky z webu výrobcu alebo vášho dodávateľa.
  • Použite texty zo samotného obalu a návodu k výrobku.
  • Využite služby profesionálneho tvorcu textov pre web. Služba sa volá copywriting, web copywriting alebo SEO copywriting. Vykonáva ju copywriter so špecializáciou na tvorbu textu pre web – teda web copywriter či SEO copywriter. Tieto služby ponúkajú lepšie webdizajnérske firmy a nezávislí profesionáli na voľnej nohe.

Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)


Ak predsa len potrebuje legálne použiť náš text kontaktujte nás