Reklamačný poriadok

1

Dĺžka záruky je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru.

2

Reklamácia sa uplatňuje v sídle prevádzkovateľa stránok www.slovhron.sk. Reklamovaný tovar nám pošlite na Vaše vlastné náklady (tovar nám prosím neposielajte dobierkou). Tovar k nám môžete aj priniesť - dohodnite si to dopredu telefonicky. Adresa a ďalšie kontakty.

3

Pokiaľ chcete reklamovať u nás zakúpený tovar, kliknite na nasledujúci text "Nová reklamácia" a vyplňte formulár. Následne vytlačte sprievodný list reklamácie, ktorý doručte na určené miesto reklamácie s reklamovaným tovarom a s dokladom o zakúpení tovaru ( kópia faktúry, pokladničného dokladu, alebo orazeného záručného listu).

Tovar musí byť kompletný, ale nevyžadujeme návod ani originálny obal.

4

Po prijatí reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky o spôsobe vybavenia reklamácie.

5

Reklamáciu sa pokúsime vybaviť v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

6

Pri oprávnenej reklamácii Vám tovar pošleme späť na naše náklady.

7

Potvrdenie o uplatnení reklamácie a doklad o vybavení reklamácie dodáme po vybavení reklamácie spolu s reklamovaným tovarom.

8

Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak bola chyba tovaru spôsobená nevhodným zaobchádzaním alebo používaním na iný účel alebo za iných podmienok, ako sa má. To znamená v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

Vrátenie tovaru do 14 dní (podmienky)