Samé zlé správy pre zlodejov textu §

Odhalíme každú krádež nášho textu a budeme konať

Pravidelne monitorujeme a veľmi dôkladne vyhľadávame webové stránky, ktoré ponúkajú obdobný tovar ako naša firma. Každú krádež nášho textu odhalíme skôr než by ste si mohli myslieť.

Autorské právo nechráni samotné informácie a myšlienky; chráni však už konkrétne vyjadrenie týchto myšlienok a informácií vo vnímateľnej podobe. Chráni teda každý vnímateľný výtvor alebo výber a usporiadanie informácii, ktorý je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.

Symbol © s následným uvedením roku a mena autora má len informatívny význam – dielo/webová stránka je plne chránená aj keď to na nej nie je nijako uvedené.

Text každej stránky máme vytlačený a zapečatený v obálke, ktorá prešla poštou, a teda obsahuje pečiatku s dátumom. Toto je relevantný a väčšinou úplne dostačujúci dôkaz, na základe ktorého súd rýchlo rozhodne v náš prospech.

Sú aj iné spôsoby, ktorými sa dá identifikovať pôvodný dátum a miesto vzniku textu stránky, ktoré použijeme, ak to bude treba. Rovnako existuje spôsob, ktorým sa štylistickou analýzou sporného textu v porovnaní s inými textami dá jednoznačne identifikovať, ktorému webu text pôvodne patrí. Táto metóda ešte viac predraží súdne náklady, ktoré budete musieť súdu uhradiť.

Pri neochote o nápravu veci urobíme tiež:

Ak nemáte čas a schopnosti na vytvorenie vlastných textov

Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

Ak predsa len potrebuje legálne použiť náš text kontaktujte nás